За нас         Услуги         Портфолио         Екип         Контакти
"Имена.БГ"

Адрес: имена.бг
Използвани технологии: HTML, XML, CSS, JavaScript, PostgreSQL, SQL, Perl, Java, C/C++
Описание: Online система за регистрация и поддръжка на домейни в областта .БГ. 
"Register.BG"

Адрес: register.bg
Използвани технологии: HTML, XML, CSS, JavaScript, PostgreSQL, SQL, Perl, Java, C/C++
Описание: Online система за регистрация и поддръжка на домейни в областта .BG и подобластите (.a.bg - .z.bg; .0.bg - .9.bg). 
"Register.BG"

Адрес: www.register.bg
Използвани технологии: HTML, XML, CSS, JavaScript, PostgreSQL, SQL, Perl, C, C++
Описание: Уеб система - On-line система за заявяване, регистрация, управление, конфигуриране и плащане на домейни в областта .BG и подобластите (.а.bg - .z.bg; .0.bg - .9.bg)


 
 
Софтуер за библиотеки "LIBVAR"

Използвани технологии: HTML, XML, CSS, JavaScript, PostgresSQL, Perl
Описание: Система за управление на библиотечен фонд, разработена за нуждите на регионалните библиотеки по образец на световно известни американски библиотеки. Заложени са всички необходими операции, които се извършват в отделните отдели и в библиотеката като цяло: регистратура, заплащане на услугите, издаване на фискални документи, заемане/връщане на библиотечни документи, справки, междубиблиотечно заемане и други. Междубиблиотечното заемане обхваща, както географски отдалечени библиотечни отдели и архиви, така и всички звена в библиотеката. Приложени са технологии за бърза и надеждна работа, както със системата, така и с обслужването на читателите и посетителите посредством индентификация с читателски карти използващи баркод. Има възможност за "отчитане" на потоко-човека в отделите, проверка на наличността на библиотечният документ (зает от читател, зает за читалня, зает от друга библиотека).Уеб сайт за HotSpot услуги

Адрес: hotspot.v.bg
Използвани технологии: HTML, CSS, JavaScript, PostgresSQL, SQL, Perl
Описание: Уеб система - HotSpot услуги

 
Уеб сайт за метеорологични прогнози

Адрес: weather.digsys.bg
Използвани технологии: HTML, XML, CSS, JavaScript, PostgresSQL, SQL, Perl, C
Описание: Уеб система - метеорологични прогнози в реално време

Награда: Международен форум за компютърни изкуства "КОМПЮТЪРНО ПРОСТРАНСТВО 2003. в категория за Уеб дизайн - "Информации и медии": II-ро място


 
"Цифрови системи" ООД

Адрес: www.digsys.bg
Използвани технологии: HTML, CSS, JavaScript, PostgreSQL, SQL, Perl
Описание: Корпоративен сайт - интернет доставчик.
 
"Цифрови системи" ООД

Адрес: www.digsys.bg
Използвани технологии: HTML, CSS, JavaScript
Описание: Корпоративен сайт - интернет доставчик.

Награда: Международен форум за компютърни изкуства "КОМПЮТЪРНО ПРОСТРАНСТВО 2002. в категория "Технологии и пазар": V-то място място


 
Родина-холдинг АД

Адрес: www.rodina-popovo.bg
Използвани технологии: HTML, CSS, JavaScript
Описание: Фирмен сайт
 
Родина-холдинг АД

Адрес: www.rodina-popovo.bg/radina-fashion
Използвани технологии: HTML, CSS, JavaScript
Описание: Фирмен сайт
 
Хотел "Калимарица"

Адрес:www.housekalimaritsa.bg
Използвани технологии: HTML, CSS, JavaScript
Описание: Фирмен сайт
 
Уеб сайт на "Национален комитет на България в световния енергиен съвет"

Адрес: www.wec-bulgaria.org
Използвани технологии: HTML, CSS, JavaScript
Описание: Фирмен сайт 
Система "ИУС"

Адрес:
Използвани технологии: HTML, CSS, JavaScript, PоstgreSQL, SQL
Описание: Складова система
 
Софтуер за недвижими имоти

Адрес:
Използвани технологии: HTML, XML, CSS, JavaScript, PostgresSQL, Perl, C
Описание: Софтуерът позволява въвеждане на имот за продажба или наем, неговите характеристики: местонахождение, площ, цена, тип, описание, въвеждане на снимки и др. Към софтуера има разработено търсене по зададените характеристики. 
Copyright © Digital Systems Limited Ltd 2007 - 2022. Всички права запазени.