"Цифрови Системи Лимитид" ООД предлага проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на програмни системи с бази данни и web-базирани приложения. Фирмата има опит в създаването на умни IoT системи и софтуер с високо качество и дълъг експлоатационен срок, работещи със сертификати за електронен подпис, баркод четци и други.
Основни направления
 • Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на програмни системи с бази данни и web-базирани приложения, работещи със съвременни технологии и устройства, включително сертификати за електронен подпис, баркод четци и други;
 • Създаване на умни IoT системи и софтуер с високо качество и дълъг експлоатационен срок;
 • Създаване на сигурни системи, използващи съвременни протоколи за комуникация компютър-компютър;
 • Системно интегриране;
 • Консултации.

При проектирането и разработката на програмните системи и приложения се прилага съвременна организация на архитектурата и базите данни. Използва се многослойна архитектура на софтуера и различни технологии клиент-сървър. 

Фирмата подхожда с внимание и професионализъм към всеки клиент. За всеки проект се изготвя предварителна документация, съдържаща пълна техническа спецификация, примерни екрани, графики, таблици и други. Клиентите имат възможност да следят етапите на развитие на проекта, които най-общо са следните:

 • Съставяне на заданието;
 • Проектиране на системата;
 • Разработка на структурите от данни и алгоритмите;
 • Разработка на приложния софтуер;
 • Тестване на системата;
 • Внедряване на системата;
 • Поддръжка.
Развойна среда
 • Релационни бази данни – PostgreSQL, MySQL;
 • Програмни езици от високо ниво – Perl, PHP, C/C++, Java, SQL и др.;
 • Програмни езици и технологии за web – HTML, CSS, JavaScript, XML, AJAX и др.;
 • Протоколи за комуникация компютър-компютър.
Уеб дизайн услуги
 • Уеб дизайн на нови системи;
 • Редизайн на съществуващи системи;
 • Уникален уеб дизайн на различните страници и секции;
 • Разработка на дизайн елементи – лого за уеб сайт, рекламни банери, печатни материали и др.;
 • Консултация при избор на уеб дизайн;
 • Поддръжка на сайт;
 • Обучение за работа с административен модул.
Copyright © Digital Systems Limited Ltd 2007 - 2022. Всички права запазени.